JAU GREITAI! 82 mm skandinaviško tipo langai

Jau greitai pradėsime gaminti naujus 82 mm skandinaviško tipo langus, kurių šilumos perdavimo koeficientas Uw - 0,8  W/ (m².K)