For de som vil lagre varme, tilby moderne trevinduer fra Litauen (92 mm)

geri mediniai langai 92 mm Our company is the first company in Lithuania to produce 92 mm thick windows.

  • Glass thickness 48 mm (4*18*4*18*4);
  • The thermal conductivity coefficient of insulating glass is  0.53 W (m2K);
  • A thermal conductivity 0.78 W (m 2 K).

For mer informasjon kan du ringe: + 370 445 48 246

På grunn av økte priser på energiressurser brukes flere typer brensel for å varme opp bygninger. For å redusere kostnadene tilbyr vi varme vinduer som lar deg spare på oppvarmingskostnadene i huset eller leiligheten.

euro92Selskapet "P. Varkojis ir Ko" begynte å produsere trevinduer i europeisk standard med en tykkelse på 92 mm siden januar 2009.  

Siden januar 2009 har firmaet "P. Varkojis ir Ko" begynt å produsere nye 92mm tykke europeiske standardtrevinduer. Dette vinduet åpner innover – slik som de fleste europeiske vinduer.
Glasstykkelsen er på 48mm. Den termiske koeffisienten til det isolerende glasset er U = 0,5 W / (m² · K). Koeffisienten U er den viktigste parameteren vi ser på i forhold til vinduer; det viser til hvor mye varme som lekker gjennom 1 m² i timen når temperaturforskjellen ute og inne er på 1 K eller 1 ºC.  Koeffisienten U er også viktig fordi den samsvarer med mengden varme som lekker gjennom et vindu. Jo lavere forholdet er jo mindre energi brukes på å varme opp bygget, jo mindre forurenser man miljøet og jo mer penger sparer man.

Planker for slike vinduer produseres av 4 lag med fingerskjøtet tre. Resultatet er mye bedre termisk varmeledningsevne. Vinduene males med svenske ''Becker Acroma'' maling og tyske ''Roto Frank AG''-beslag brukes for å sette vinduene sammen. Den termiske ledningsevnen er 0.78 W (m * k). Jo mindre koeffisienten er jo bedre isolerer vinduet. Dette vinduet er 92mm tykt og kan brukes til ''passive hus'' – som blir mer og mer populære i Litauen fordi disse husene hjelper med å spare på energi og utgifter.

Eurostandard 68mm vinduer

Img 5669
Img 5673
Img 5681
Img 5693
Img 5700
Img 5718 Fhdr

Eurostandard 92mm vinduer

Img 5882
Img 5845
Img 5851
Img 5835
Img 5821
Img 5812
Img 5825
Img 5854
Img 5862
Img 5867

Skandinaviske vinduer

DSC 0260
DSC 0261
DSC 0262
DSC 0263
DSC 0264
DSC 0265
DSC 0266
DSC 0267
DSC 0268
DSC 0269
DSC 0270