Samsvarssertifikat

CrefoCertStable sertifikatas

Ved å bruke metoden til vår partner Verband der Vereine Creditreform (Tyskland), som har eksistert siden 1879, har prestasjonene til selskapet vårt blitt satt pris på. Det ble funnet at selskapet opprettholder meget gode indikatorer for solvensrisiko, og derfor har vi, som et stabilt selskap, fått tildelt CrefoCERT STABILUS merke.

Det er kun 10 prosent av selskaper som faktisk er i drift i Litauen, er omfattet av CrefoCert STABILUS sertifisering!


GREEN CERTIFICATE P
GREEN CERTIFICATE Norwey
Ser 8782A Varkojis 2017 12 29 EN Scan 1
Ser 8782A Varkojis 2017 12 29 LT Scan 1
Ser 8783A Varkojis 2017 12 29 EN Scan 1
Ser 8783A Varkojis 2017 12 29 LT Scan 1
Sert CrefoCertSTABLE 2017 10 05
Sert NDVK Varkojis 2017 01 02
Credit Info En
Credit Info Lt
Stipriausi 2016 EN
Stipriausi 2016 LT
Stipriausi 2017 EN
Stipriausi 2017 LT
Stipriausi2014EN 001
Stipriausi2014LT 001
Logo 2018 EN
Logo 2018 LT
Imone EN 2018
Imone LT 2018